Category:Bronze Dawn factions

From Rise of Kings Wiki
Name Tribe mask code BHG original Build style
Saka 100000000000000000000000 Persians
Bach Viet 010000000000000000000000 Dutch
Yue 001000000000000000000000 Indians
Lu 000100000000000000000000 Americans
Xianyun 000010000000000000000000 Lakota
Ba 000001000000000000000000 Iroquois
Song 000000100000000000000000 Mongols
Dian 000000010000000000000000 Koreans
Van Lang 000000001000000000000000 Japanese
Wei 000000000100000000000000 Chinese
Zhongshan 000000000010000000000000 Russians
Jin 000000000001000000000000 Germans
Han 000000000000100000000000 British
Yan 000000000000010000000000 French
Shu 000000000000001000000000 Spanish
Chu 000000000000000100000000 Turks
Zhou 000000000000000010000000 Egyptians
Zhao 000000000000000001000000 Romans
Qi 000000000000000000100000 Greeks
Yuzhi 000000000000000000010000 Nubians
Qin 000000000000000000001000 Bantu
Nanman 000000000000000000000100 Inca
Choson 000000000000000000000010 Maya
Xirong 000000000000000000000001 Aztecs

Pages in category "Bronze Dawn factions"

The following 26 pages are in this category, out of 26 total.

Media in category "Bronze Dawn factions"

The following 23 files are in this category, out of 23 total.