Talk:Bronze Dawn/Atlas

From Rise of Kings Wiki

Areas[edit]

 • Goryeo
 • Mahan
 • Jinhan
 • Gobi/Sahun
 • Donghu (Manchuria)
 • Rong
 • Van Lang
 • Tarim Basin
 • Jushi/Khotan (Dzungaria)
 • Shu (10)

AND....[edit]

Seven kingdoms:

 • Qin
 • Yan
 • Qi
 • Zhao
 • Wei
 • Han
 • Chu (7)

Others:

 • Ba
 • Zhongshan
 • Zhou
 • Yue
 • Min
 • Lu
 • Cai
 • Song
 • Dian (north Yunnan)
 • Nanban (south Yunnan) (13)
 • Nanhai
 • Wu
 • Altai

All of these regions each have a rare resource.